Gülereş Baba Türbesi / Tirbeya Gulereş

Türbe Hakkari merkezde Biçer Mahallesi’nde bulunmaktadır. Hakkari halkı mübarek günlerde hep bu türbeyi ziyaret eder. Bu türbe camii avlusu içinde kalıyor.1982’de Camiler Derneği tarafından yenilenmiştir.

Gülereş Baba Türbesi
 
Türbe Hakkari merkezde Biçer Mahallesi’nde bulunmaktadır. Hakkari halkı mübarek günlerde hep bu türbeyi ziyaret eder. Bu türbe camii avlusu içinde kalıyor.1982’de Camiler Derneği tarafından yenilenmiştir. Ve bundan dolayı bugüne kadar varlığını korumuştur. Türbe girişinde  Gülereş Baba’nın  doğum ve ölüm tarihi H.465(1074) ölüm H.555( 1165)yer almaktadır.Bu tarihe göre eski olup ayakta kalan yapı özelliğini korumaktadır.
 
Tirbeya  Gulereş
 
Ev tirbeya hanê li Colemêrgê Taxê Bajêrî ye . Gelê Colemêrgê rojên mibarek herdem serdana vê tirbeyê dike. Ev tirbe di nava baxçeyê mizgeftê de dimîne. Di sala 1982’an de ji aliyê Komeleya Mizgeftan ve hatiye selihandin û ji ber vê yekê xwe gihandiye roja me û li ser lingan sekiniye. Li ser nîpana deriyê tirbê de dîroka dayikbûna Bavê Gulereş ( H.465 (1074) û mirin (H. 555( 1165) hatiye nivîsandin. Li gorî vê dîrokê tirbeya herî kevin û xwe li ser lingan girtî û gehiştî roja me jî ev e.

Gold Firmalar