Şerafuddin Muhammed El Hekari
20.597
Şerafuddin Muhammed B. Hasan B. Adi B. Sahr El Hekari
Şerafuddin Muhammed B. Hasan B. Adi B. Sahr El Hekari
 
Babasının öldürülmesinden sonra Musul’da doğdu.
 
Daha sonra Laleş köyüne yerleşerek atalarının izinde irşad vazifesini yürüttü.
 
652 ‘de Bedreddin Lulu Laleş’i yerle bir edince, Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus’un hizmetine girdi. 
 
İzzeddin Keykavus ordusunda Moğollara karşı savaştı.
 
Malatya’da Moğollar tarafından şehit edildi.
 
Yerine oğlu Yusuf geçti.
 
Yusuf babasının aksine Mısıra yerleşerek Adevi tarikatının ilk tekkesini açtı.
 
KAYNAK : 1. Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 346-347
 
                2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı