İzzeddin El Hekari
21.906
İzzeddin B. Zeynuddin Yusuf B. Muhammed B. Hasan El Adevi El Hekari
İzzeddin B. Zeynuddin Yusuf B. Muhammed B. Hasan El Adevi El Hekari
 
Yusuf B. Muhammed B. Hasan El Adevi El Hekari’nin oğludur.
 
Babası gibi Mısırda kalmayıp Şam’a yerleşti.
 
Hem ilim hem de ticaretle uğraşan İzzeddin El Hekari, Şam’da büyük bir servet sahibi oldu.
 
Şam ve bölgesindeki Kürt’ler etrafına toplanınca, bu durumdan korkan Sultan Nasıl
 
Kalavun tarafından hapse atıldı.
 
Uzun yıllar hapiste kalarak, burada vefat etti.
 
KAYNAK : 1. Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 448-449
 
                 2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı