Seyyidet El Hekari
21.498
Seyyidet B. Musa B. Osman B. İsa B. Dırbas El marani El Hekari (?-695)
Seyyidet B. Musa B. Osman B. İsa B. Dırbas El marani El Hekari (?-695)
 
Talebelik yıllarında hadis ilmine duyduğu ilgi ile sürekli hadis ilimi ile meşgul oldu.
 
Önemli hadis alimlerindendir.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman. s. 275
 
               2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı
 
Ürün Vitrini