Muhammed Marani El Hekari
22.355
Muhammed b. Ali b. Muhammed el Marani el Hakkari (?-629)
Marani ailesinin önemli isimlerinden ve alimlerindendi
 
Erbil’de kadılık yapan Muhammed El Hekari, Şafii mezhebinin önemli alimlerindendir.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 358
 
                 2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı