Muhammed El Adevi El Hekari
20.732
Muhammed B. Fedlun B. Abubekr B. Hüseyin B. Muhammed El Adevi El Hekari
Muhammed B. Fedlun B. Abubekr B. Hüseyin B. Muhammed El Adevi El Hekari
 
Muhammed Akre’de (Şimdiki Duhok’un ilçesi) doğdu.
 
Fıkıh ve kelam ile meşgul oldu.
 
Önemli Fıkıh alimlerindendi.
 
Ünlü islam alimi  Yakut El Hamevi kendisinden saygıyla bahsetmiştir.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 362
                2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı