Fatıma El Hekari
21.390
Fatıma bn. İbrahim b. Davut b. Nasır el Hekari (683-705)
Fatıma bn. İbrahim b. Davut b. Nasır el Hekari (683-705)
 
Hakkari’li alimlerin silsilesinden olup İbrahim’in kızıdır. İslam aleminin nadir kadın hadis
alimlerindendir.
İbni Hacer gibi alimler kendisinden ders aldı. Hafız el İraki kendisinden hadis
dersleri aldı.
Meşhur hadis alimlerindendir. Dımeşk te vefat etmiştir.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 455
               2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı